Zaproszenie

Opolski Oddział
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zapraszamy Państwa na spotkanie naukowe.
Spotkanie odbędzie się w dniu 08.04.2017 r.
W Restauracji Venezia w Opolu, ul. Szpitalna 13 o godz. 10:00.

Program spotkania:

09:45 – 10:00 Otwarcie spotkanie i przywitanie gości
10:00 – 11.00 wykład : Nebulizacji w gabinecie lekarza praktyka
                        Prowadzący dr n. med. Ewa Willak – Janc
                        I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
                        Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej we Wrocławiu
11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:15 wykład: Pierwsze polskie wytyczne rozpoznawania i leczenia astmy
                        wczesnodziecięcej dla lekarzy podstawowej opieki lekarskiej.
                        Prowadzący dr n. med. Janusz Zaryczański
                        Konsultant w dziedzinie alergologii dla województwa opolskiego
12:15 Prezentacja produktowa Konsultanta Medycznego TEVA

Po spotkaniu tradycyjnie zapraszamy na poczęstunek

                   Sekretarz                                                                               Przewodniczący
        Oddziału Opolskiego                                                               Oddziału Opolskiego
dr Zdzisława Szczepańska – Łubiarz                                                   dr Jacek Płonka

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich na konto PTP
PKO BP I O/Opole 52 1020 3668 0000 5702 0108 3054