Zaproszenie

Opolski Oddział
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zapraszamy Państwa na spotkanie naukowe.
Spotkanie odbędzie się w dniu 10.06.2017 r.
W Restauracji Venezia w Opolu, ul. Szpitalna 13 o godz. 10:00.

Program spotkania:

09:45 – 10:00 Otwarcie spotkanie i przywitanie gości
10:00 – 12.00
Wykład : Postępowanie z dzieckiem chorym na cukrzycę w praktyce
                         ambulatoryjnej.

Prowadzący dr Sławomir Rak
Oddział Pediatrii
Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Po spotkaniu tradycyjnie zapraszamy na poczęstunek

               Sekretarz                                                                                Przewodniczący
         Oddziału Opolskiego                                                               Oddziału Opolskiego
dr Zdzisława Szczepańska – Łubiarz                                                   dr Jacek Płonka

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich na konto PTP
PKO BP I O/Opole 52 1020 3668 0000 5702 0108 3054