Zaproszenie

Opolski Oddział
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zapraszamy Państwa na spotkanie naukowe.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17.12.2016 r.
W Venezia w Opolu, ul. Szpitalna 13 o godz. 10:00.

Program spotkania:
prof. dr hab. med. Roman Nowicki
Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Tytuł wykładu: Interdyscyplinarne problemy skórne wieku młodzieńczego:
                             Trądzik
                             Atopowe Zapalenie Skóry

dr n. med. Janusz Zaryczański
Konsultant z dziedziny Alergologii dla województwa opolskiego

Tytuł wykładu: D- dimery w ostrej pokrzywce.

Po spotkaniu tradycyjnie zapraszamy na poczęstunek

                   Sekretarz                                                                               Przewodniczący
Oddziału Opolskiego                                                               Oddziału Opolskiego
dr Zdzisława Szczepańska – Łubiarz                                                   dr Jacek Płonka

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich na konto PTP
PKO BP I O/Opole 52 1020 3668 0000 5702 0108 3054