Zaproszenie

Opolski Oddział
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zapraszamy Państwa na spotkanie naukowe.
Spotkanie odbędzie się w dniu 26.11.2016 r.
W Villi Academica w Opolu, ul. Powstańców Śl. 22 o godz. 10.00.

Program spotkania:
Schorzenia kończyny dolnej i wady postawy u dzieci i młodzieży
Zespół z Kliniki Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach

Dr Mariusz Smolik Płaskostopie – możliwości leczenia.
Dr n. med. Juliusz Dec Jałowe martwice kości wieku dziecięcego.
Dr Maciej Kijas Skoliozy u dzieci i młodzieży – przebieg naturalny, leczenie.
Michalina Zimoń Rehabilitacja w przypadku skolioz oraz jałowej martwicy guzowatości kości piszczelowej.
Sylwia Bagdzińska- Chmarzyńska EyeQ u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi

Po spotkaniu tradycyjnie zapraszamy na poczęstunek

                   Sekretarz                                                                               Przewodniczący
           Oddziału Opolskiego                                                               Oddziału Opolskiego
dr Zdzisława Szczepańska – Łubiarz                                                   dr Jacek Płonka

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich na konto PTP
PKO BP I O/Opole 52 1020 3668 0000 5702 0108 3054