Archiwa kategorii: Bez kategorii

Zaproszenie

Opolski Oddział
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Zapraszamy Państwa na spotkanie naukowe.
Spotkanie odbędzie się w dniu 09.03.2019 r. (sobota)
w hotelu de Silva w Opolu, ul. Powolnego 10 o godz. 10.00

Program spotkania:

10.00 Otwarcie: Przewodniczący Oddziału Opolskiego PTP dr n. med. Jacek Płonka

Wykład: Alergia pokarmowa na białka mleka krowiego – niepowodzenia po hydrolizatach wysokiego stopnia – dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu

Wykład: Objawy alarmowe ze strony przewodu pokarmowego – dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO Klinika Pediatrii Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego

Prezentacja firmy Nutricia – Katarzyna Szleszyńska – Muc

Prezentacja firmy TEVA – Marcin Kalwat

Walne zebranie członków Oddziału Opolskiego
Po spotkaniu tradycyjnie zapraszamy na poczęstunek

               Sekretarz                                                                                Przewodniczący
Oddziału Opolskiego                                                               Oddziału Opolskiego
dr Zdzisława Szczepańska – Łubiarz                                                   dr Jacek Płonka

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich na konto PTP
PKO BP I O/Opole 52 1020 3668 0000 5702 0108 3054