Członkowie

Jak zostać członkiem  PTP?
Aby zostać członkiem Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  należy wypełnić deklarację członkowską oraz opłacić składkę, która wynosi 60 zł rocznie, najlepiej do 31 marca.

Składka członkowska
Składka członkowska wynosi  60 zł rocznie. Składka  uprawnia do korzystania ze zniżki przy opłacie  udziału we wszystkich konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne  oraz do bezpłatnej prenumeraty  czasopisma „Pediatria Polska”.

 Płatności można dokonać:
– przelewem  na konto
– bezpośrednio skarbnikowi na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych

Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Al. W. Witosa 26,  45-418 Opole
PKO BP I Oddział w Opolu  52 1020 3668 0000 5702 0108 3054