Kontakt

Oddział Opolski  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Oddział Pediatrii
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Al. W. Witosa 26
45-418 Opole

Tel: 77  4520784,  77 450782, 77 4520792
Fax: 77 4520784

Email: pediatria@wcm.opole.pl