Zarząd

Przewodniczący:  dr n. med. Jacek Płonka
jplonka@wcm.opole.pl  tel. 77 4520792

Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Danuta Gmyrek

Sekretarz: dr Zdzisława Szczepańska – Łubiarz
tel. 774520782

Skarbnik: dr Lidia Labusga   
tel. 774520782

Członkowie Zarządu: 
dr n.med. Janusz Zaryczański
dr Adam Strzelec
dr Sławomir Rak
dr Adam Wywioł
dr Małgorzata Barth
dr Aleksandra Zwolińska

Komisja Rewizyjna:
dr Wojciech Gołda  – Przewodniczący
dr Małgorzata Głośniak
dr Anna Kawa